Home » Miss Dulce Extranjera o ang paghahanap kay Miss B by Anril Pineda Tiatco
Miss Dulce Extranjera o ang paghahanap kay Miss B Anril Pineda Tiatco

Miss Dulce Extranjera o ang paghahanap kay Miss B

Anril Pineda Tiatco

Published 2011
ISBN :
Paperback
73 pages
Enter the sum

 About the Book 

Ang Miss Dulce Extranjera ay isang dula base sa maraming dokumentong historikal. Ang mga pangunahing tauhan ay dalawang mandudula. Maaari silang usisain bilang biktima ng awtoridad at manipulasyon [halimbawa ay manipulasyong ideolohikalMoreAng Miss Dulce Extranjera ay isang dula base sa maraming dokumentong historikal. Ang mga pangunahing tauhan ay dalawang mandudula. Maaari silang usisain bilang biktima ng awtoridad at manipulasyon [halimbawa ay manipulasyong ideolohikal (ideological manipulation) at hegemony ng kasaysayan (historical hegemony)]. Kagaya ng patuloy na debate hinggil sa text versus performance ng diskurso sa teatro, ang dalawang mandudula ay isinakatawang-tao itong debate hinggil sa kung alin ang awtoridad sa teatro: teksto o pagtatanghal sa pamamagitan ng kanilang komprontasyon sa arkayb at ang komprontasyon ng mapaglarong dokumentong historikal. Gayumpaman, hindi ito isang bersiyon ng kasaysayan. Ang adhikain ng dula ay maipakita kung papaanong ang kasaysayan ay maaaring basahin bilang nagtatanghal na naratibo o nagtatanghal na paninindigan (ideology).